Theses 

Cena jako komunikační nástroj – Karel Kuruc

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Karel Kuruc

Bakalářská práce

Cena jako komunikační nástroj

Price as the Communication Tool

Anotace: Bakalářská práce se zabývá cenou produktu a možnostmi, jak pomocí ceny komunikovat se spotřebitelem. Shromažďuje obecné informace a doporučení, od základního nastavení ceny při zavádění produktu na trh, po manipulaci s cenou během dalších fází životního cyklu produktu. Dále popisuje psychologické účinky ceny a její prezentace spotřebitelům. V praktické části je proveden Holandský cenový test, který má za cíl určit optimální cenu produktu na maloobchodním trhu v určité oblasti. V práci se podařilo stanovit optimální cenu daného produktu pro město Chomutov. Dále z praktické části vyplývají poznatky a doporučení pro zavádění testovaného produktu do produkce a na trh.

Abstract: Bachelor thesis deals with price of product and possibilities how to communicate with consumer by using price. It collects general information and recommendations, from basic price setting during market introduction of the product, to price manipulation during other phases of product life cycle. It also describes the psychological effects of the price and its presentation to consumers. In the practical part, a Dutch price test is conducted to determine the optimum product price in the retail market in a particular area. The work has managed to determine the optimal price of the given product for the city of Chomutov. In addition, the practical part is based on the findings and recommendations for introducing the tested product into production and on the market.

Klíčová slova: Cena orientovaná na zákazníka, cenotvorba, cenový výzkum, Holandský cenový test, prezentace ceny, psychologie ceny, Consumer based price, price settings, price research, Holland priice test, price presentation, psychology of price.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:16, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz