Štěpán Chalupa

Bachelor's thesis

Spotřební chování mládeže ve věku 15-18 let vůči alkoholu

Consumer behavior of young people aged 15 to 18 years to alcohol
Abstract:
Tato práce pojednává o spotřebních chování mládeže ve věku od 15 do 18 let. Její součástí je charakteristika alkoholu a jeho legislativní úprava, dále rizika plynoucí z konzumace alkoholu a popis současné situace v České republice vzhledem k alkoholu. Druhou část tvoří praktická aplikace teorie marketingového výzkumu a vyhodnocení výsledků vlastního průzkumu. V neposlední řadě jsou zde zmíněny regulativní …more
Abstract:
This thesis focuses on consumer behavior of youth aged 15 to 18 years. It includes a description of alcohol and its legislative change and the risks resulting from the consumption of alcohol and description of the current situation in the Czech Republic due to alcohol. The second part is the practical application of the theory of marketing research and evaluate the results of its own survey. Finally …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Dana Johnová
  • Reader: Ing. Vladimír Filip

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze