Bc. Vladimír Gavenčiak

Diplomová práce

Zlato v novodobom medzinárodnom menovom systéme

Gold in the Current International Monetary System
Abstract:
The thesis deals with the prior use of gold in the current world market, especially historically, in the role of monetary metal and as an investment nowadays. The negatives are assessed and the positives related to some proposals to restore the function of gold as a monetary metal. The first chapter focuses on the definition of the basic attributes of gold as a precious metal, its properties, uses …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá doterajším využitím zlata na súčasných svetových trhoch, najmä historicky vo funkcii menového kovu a v súčasnosti ako investície. Posudzuje negatíva a pozitíva, ktoré súvisia s niektorými návrhmi na obnovenie jeho funkcie ako menového kovu. Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie základných atribútov zlata ako drahého kovu, jeho vlastností, využitia, ponuky, dopytu, ceny …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK