Bc. Lucia Ďurovičová

Bakalářská práce

Finančné ukazovatele podniku

Financial indicators of business
Abstract:
ĎUROVIČOVÁ, Lucia: Financial indicators of business. (Bachelor´s Thesis). Banking Institute College Praha, foreign University Banská Bystrica. Department of Banking and Insurance. Tutor work: doc. Ing. Marián Kočner, PhD. Yaer defense: 2012.Number of Pages: 41. The main goal of this bachelor assignment is an analysis of financial indices of the company from 2009 – 2011. We have chosen liquidity and …více
Abstract:
ĎUROVIČOVÁ, Lucia: Finančné ukazovatele podniku. (Bakalárska práca). Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra bankovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Marián Kočner, PhD. Rok obhajoby: 2012.Počet strán: 41. Hlavným cieľom bakalárskej práce je hodnotenie vývoja finančných ukazovateľov v podniku za obdobie rokov 2009 – 2011. Za účelom dosiahnutia …více
 

Klíčová slova

likvidita cash flow liquidity
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management