Bc. Eva Daňková

Diplomová práce

Současná morální psychologie a výzkum náboženství: Srovnání koncepcí Jonathana Haidta a Joshuy Greena

Contemporary Moral Psychology and Research on Religion: Comparison of Jonathan Haidts and Joshua Greenes Conceptions
Anotace:
Současné morálně psychologické výzkumy se zaměřují především na výzkum morálních emocí. Výzkum morálních emocí produkuje řadu poznatků, které mají přesah také do studia náboženství. Mezi stěžejní představitele výzkumu morálních emocí patří J. Haidt a J. Greene. Cílem magisterské diplomové práce je a) kritická analýza a srovnání koncepcí morálních emocí J. Haidta a J. Greena a b) zmapování jedné výzkumné …více
Abstract:
Contemporary moral psychology research aims at moral emotions. Research on moral emotions produces findings which are relevant also to the study of religion. J. Haidt and J. Greene belong among leading figures of research on moral emotions. The goal of the thesis is a) to critically analyse and compare the conceptions of moral emotions of J. Haidt and J. Greene and b) to evaluate one research branch …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Horský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma