Bc. Eva Daňková

Master's thesis

Současná morální psychologie a výzkum náboženství: Srovnání koncepcí Jonathana Haidta a Joshuy Greena

Contemporary Moral Psychology and Research on Religion: Comparison of Jonathan Haidts and Joshua Greenes Conceptions
Abstract:
Současné morálně psychologické výzkumy se zaměřují především na výzkum morálních emocí. Výzkum morálních emocí produkuje řadu poznatků, které mají přesah také do studia náboženství. Mezi stěžejní představitele výzkumu morálních emocí patří J. Haidt a J. Greene. Cílem magisterské diplomové práce je a) kritická analýza a srovnání koncepcí morálních emocí J. Haidta a J. Greena a b) zmapování jedné výzkumné …more
Abstract:
Contemporary moral psychology research aims at moral emotions. Research on moral emotions produces findings which are relevant also to the study of religion. J. Haidt and J. Greene belong among leading figures of research on moral emotions. The goal of the thesis is a) to critically analyse and compare the conceptions of moral emotions of J. Haidt and J. Greene and b) to evaluate one research branch …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2018
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Horský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philosophy / Study of Religions

Theses on a related topic