Theses 

Současná morální psychologie a výzkum náboženství: Srovnání koncepcí Jonathana Haidta a Joshuy Greena – Bc. Eva Daňková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philosophy / Study of Religions

Theses on a related topic

Display description

Bc. Eva Daňková

Master's thesis

Současná morální psychologie a výzkum náboženství: Srovnání koncepcí Jonathana Haidta a Joshuy Greena

Contemporary Moral Psychology and Research on Religion: Comparison of Jonathan Haidts and Joshua Greenes Conceptions

Abstract: Současné morálně psychologické výzkumy se zaměřují především na výzkum morálních emocí. Výzkum morálních emocí produkuje řadu poznatků, které mají přesah také do studia náboženství. Mezi stěžejní představitele výzkumu morálních emocí patří J. Haidt a J. Greene. Cílem magisterské diplomové práce je a) kritická analýza a srovnání koncepcí morálních emocí J. Haidta a J. Greena a b) zmapování jedné výzkumné linie, která se zdá být pro výzkum náboženství nejpřínosnější a zároveň se inspiruje příspěvky J. Haidta a J. Greena. Jedná se o výzkumy morální emoce hnusu. Magisterská práce uvádí systematický přehled současných výzkumů morálního hnusu. Pozornost věnuje nejenom řešeným výzkumným otázkám, ale také použitým výzkumným metodám. Přínosem práce je kritické zhodnocení těch aspektů výzkumu morálního hnusu, které jsou využívány ve výzkumu náboženství. Dalším přínosem práce je pak navržení toho, jakým směrem by se mohl výzkum náboženství (s využitím poznatků výzkumu morálních emocí) ubírat dále.

Abstract: Contemporary moral psychology research aims at moral emotions. Research on moral emotions produces findings which are relevant also to the study of religion. J. Haidt and J. Greene belong among leading figures of research on moral emotions. The goal of the thesis is a) to critically analyse and compare the conceptions of moral emotions of J. Haidt and J. Greene and b) to evaluate one research branch which seems to be the most compelling for the study of religion and which is also inspired by J. Haidt‘s and J. Greene‘s conceptions. The aimed research branch is the research on moral disgust. In the thesis, contemporary research on moral disgust is systematically summarized. Research questions and research methods are considered. The thesis critically evaluates the aspects of research on moral disgust which are exploited in research on religion. The thesis also suggests how the future research on religion (inspired by research on moral emotions) could be designed.

Keywords: Současná morální psychologie, Jonathan Haidt, Joshua Greene, morální emoce, hnus, výzkum morálního hnusu, výzkum náboženství.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2018
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Horský

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/3/2019 02:05, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz