Bc. Dália Tomášová - Palenčíková

Diplomová práce

Finančná analýza podniku C

Financial Analysis
Abstract:
Diploma thesis deals with financial analysis of company. The goal of this work is to explain the role of financial analysis in strategic analysis of the company, to process financial analysis of a particular company and based on the results recommend possible options for improvement. Thesis is divided into three parts. The first part focuses on the theory of the matter, which describes the methods …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá finančnou analýzou podniku. Cieľom práce je vysvetliť rolu finančnej analýzy v strategickej analýze podniku, spracovať finančnú analýzu konkrétneho podniku a na základe výsledkov navrhnúť možnosti zlepšenia. Práca je rozdelená do troch častí. Prvá časť je zameraná na teoretické spracovanie problematiky, kde sú opísané metódy a techniky finančnej analýzy. V druhej časti sa …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Heřman, CSc.
  • Oponent: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A