Kamil Voděra

Bakalářská práce

Jedinec a jeho psychologická proměna v prostředí moderních médií

Anotace:
Bakalářská práce Jedinec a jeho psychologická proměna v prostředí moderních médií se zabývá problematikou vlivu médií a masové komunikace na žáky SŠ a úrovní jejich mediální gramotnosti. Teoretická část práce pojednává o tom, co jsou to masová média, jaké známe typy médií, na jakém principu média fungují, zda a jak se média snaží ovlivnit myšlení jedince. Praktická část práce se snaží formou srovnávacích …více
Abstract:
Bachelor thesis Individual and his psychological transformation in the modern media environment deals with the influence of media and mass communication onto secondary school students and their level of media literacy. The theoretical part addresses what mass media are, into what types the media can be subdivided, on what principle the media works, whether and how the media try to influence the thinking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Identifikátor: http://theses.cz/id/4nvp1g/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií