Mgr. Jana Drdlová

Bakalářská práce

Metoda pachové identifikace jako důkazní prostředek v trestním řízení

Human Scent Identification Test as Evidence in Judicial Proceedings
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá metodou pachové identifikace jako důkazním prostředkem v trestním řízení. Nejprve jsou popsány základní pojmy kriminalistické odorologie. Další část práce se zabývá kriminalistickou olfaktronikou a jejími možnostmi. Následuje rozbor pachových stop v kontextu trestního řádu. Dále autorka analyzuje interní policejní předpisy týkající se pachové identifikace. Závěrečná …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the method of odor identification as a means of proof in criminal proceedings. First, the basic concepts of forensic odorology are described. Another part of the thesis deals with forensic olfactronics and its possibilities. The analysis of odor traces follows in the context of the Rules of Criminal Procedure. Furthermore, the author analyzes internal police regulations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Roman Heinz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta