Petr Louda

Diplomová práce

Srovnání platformy .NET s dalšími platformami pro vývoj webových aplikací

Comparison of .NET and other platforms for developing web applications
Anotace:
Práce doplňuje srovnání dvou frameworků pro platformu Java a jazyk PHP o třetí framework pro platformu .NET. Jako zdroj pro doplnění komplexní porovnání slouží diplomová práce Františka Odehnala a ukázková aplikace naprogramovaná s pomocí frameworku ASP.NET MVC. Díky podrobnému popisu vývoje a přiměřené složitosti aplikace může práce sloužit jako studijní materiál pro začínající vývojáře. Vedlejším …více
Abstract:
The thesis complements a comparison of two frameworks for Java platform and PHP language by third framework for .NET platform. As the main source of comparison serves thesis by František Odehnal and a sample application developed in ASP.NET MVC framework. Thanks to the detailed description of the application development and application of reasonable complexity thesis can serve as a study material for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Jarmila Pavlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34814

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Práce na příbuzné téma