Lukáš Vais

Bakalářská práce

Framework WPF

Framework WPF
Anotace:
Jedním z trendů je, v době vzniku práce, snaha o vytvoření systémů, které by vývojářům ulehčily práci při vývoji aplikací s grafickým uživatelským rozhraním. Operační systém MS Windows je již dlouhou dobu považován za zastaralý z hlediska svých komponent pro grafické uživatelské rozhraní. Iniciativa pro nápravu tohoto stavu eskalovala vznikem nové, hardwarově akcelerované technologie pro grafický systém …více
Abstract:
One of the recent trends at the time of writing this thesis is efforts to provide developers a system to make their work more efficient during development of graphical user interface based applications. Operational system MS Windows has for long time been considered obsolete concerning its graphical user interface components. Inciative in this field escalated in emerge of new, hardware accelerated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2011
  • Vedoucí: Luboš Pavlíček
  • Oponent: Tomáš Zilvar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28339