Pavlína Hladíková, DiS.

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u klienta s Alzheimerovou chorobou

Nursing Process in a Client with Alzheimer's Disease
Anotácia:
Téma bakalářské práce je "Ošetřovatelský proces u klienta s Alzheimerovou chorobou". Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána definice Alzheimerovy choroby, etiopatogeneze, klinický obraz, diagnostika a terapie. Dále je zde uvedena ošetřovatelská péče o klienty trpící Alzheimerovou chorobou. Praktickou část práce tvoří ošetřovatelský proces u klientů trpících …viac
Abstract:
This thesis is about "The nursing process for a client with Alzheimer´s disease." This paper is divided into two sections theoretical and practical. The theoretical section describes definition of Alzheimer´s disease, etiopathogenesis, clinical pictures, diagnosis and therapy. Then, there is mentioned treatment for clients with Alzheimer´s disease. The practical department is about the nursing process …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014
Zverejniť od: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Markéta Sedláková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hladíková, Pavlína. Ošetřovatelský proces u klienta s Alzheimerovou chorobou. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe