Bc. Michal Trněný

Master's thesis

Machine Learning for Predicting Success of Video Games

Machine Learning for Predicting Success of Video Games
Abstract:
Práce se zabývá tématem predikce úspěšnosti videoher. Jsou popsány existující studie a dále vlivy běžně spojované s množstvím prodejů her. Byla vytvořena databáze her vydaných na PC a tato data jsou vizuálně popsána. Nakonec byly provedeny experimenty s využitím strojového učení, kde bylo cílem zjistit, do jaké míry lze predikovat úspěch her po vydaní z informací dostupných před vydáním.
Abstract:
This thesis explores the subject of video games’ success prediction. Existing attempts are discussed as well as factors traditionally believed to affect sales. A database of games released on the PC platform is created and the data is graphically presented. Lastly, experiments utilizing machine learning methods are conducted with the aim of discovering how well post-release success of PC games can be …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Rudolecký

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky