Bc. Pavla MUTINSKÁ

Diplomová práce

Sledování vztahu pohybové aktivity a bolesti zad u žáků základních škol v okrese Karlovy Vary

Tracking the relationship between physical activity and back pain of the pupils at the elementary schools in the district Karlovy Vary
Anotace:
Cílem diplomové práce je poukázat na problematiku moderní doby, která se vyznačuje nedostatkem sportovní aktivity v dětském věku, nevhodnými sedacími návyky proto často i vadným držením těla a bolestmi zad. V teoretické části stručně uvádíme základní znalosti anatomie o funkci a stavbě svalové a kosterní soustavy a z toho vyplývající definici správného a vadného držení těla. Zabýváme se ontogenetickým …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to point out the problems of modern times characterized by the lack of sporting activity in childhood, inappropriate sitting habits causing faulty posture and back pain. In the theoretical part we summarize the basic knowledge about the anatomy, the function and the structure of the musculoskeletal system and the resulting definition of correct and defective posture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUTINSKÁ, Pavla. Sledování vztahu pohybové aktivity a bolesti zad u žáků základních škol v okrese Karlovy Vary. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta