Vladimír VODIČKA

Bachelor's thesis

Biomoc v díle Michela Foucaulta

Biopower in the work of Michel Foucault
Anotácia:
Práce je zaměřena na vysvětlení základních témat vztahujících se k Foucaultovu konceptu biomoci. Jde o mocenské vztahy, anatompolitiku lidského těla a bipolitiku populace. Foucaultův koncept biomoci ukazuje, jak se lidský život a jeho síly staly v průběhu moderní doby předmětem politických strategií a taktik ovládání a řízení.
Abstract:
Thesis is focused on explanation of basic themes linked to Foucault´s concept of biopower. That means power relations, anatompolitics of human body and biopolitics of population. Foucault´s concept of biopower shows how human life and it´s powers has during the modern age become an object of political strategies and tactics of control and conduct.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2008
  • Vedúci: Mgr. Christovová Vlasta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
http://arl.ujep.cz/