Nikola PAULASOVÁ

Bachelor's thesis

Typy a četnost chyb u konkrétních gramatických jevů v počáteční fázi osvojování druhého jazyka na základní škole.

Distribution and frequency of errors in specific grammatical features in an early stage of L2 acquisition. A study of primary school education.
Abstract:
The topic of this thesis is Distribution and frequency of mistakes in specific grammatical features in an early stage of L2 acquisition. A study of primary school education. This work deals with the first and the second language acquisition and hypotheses connected to them. Then there is an analysis of students´ tests in German and English language. A purpose of this analysis is to find out if German …more
Abstract:
Tématem práce je výskyt a četnost chyb v počáteční fázi výuky druhého jazyka. Práce se zabývá teorií osvojení prvního i druhého jazyka a hypotézami s nimi spojenými. Práce dále analyzuje žákovské testy v anglickém a německém jazyce s cílem zjistit, ve kterém z nich žáci více chybují. V testech jsou klasifikovány a spočítány chyby. Na základě počtu chyb je poté stanoveno, který jazyk je pro studenty …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Dr. Christoph Haase, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PAULASOVÁ, Nikola. Typy a četnost chyb u konkrétních gramatických jevů v počáteční fázi osvojování druhého jazyka na základní škole.. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta