Lukáš BOČEK

Bakalářská práce

Sociální sítě jako prostředek komunikace v životě dětí na základních školách

Social networks as means of communication in the life of children in elementary schools
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikaci dětí dnešní doby v prostoru sociálních sítí a jejich působnosti na samotné vztahy a výchovu mládeže na vyšším stupni základních škol. Cílem práce je předložit témata a základní pojmy zkoumané problematiky a dále zjistit od žáků vyšších stupňů základních škol na Opavsku, zdali využívají ke své komunikaci převážně sociální sítě, jaká je jejich informovanost …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the communication of children in nowadays in cyber area social networks and their competence on the relationships of children at the upper secondary school. The aim of the thesis is to present the topics and basic concepts of the researched issue and to find out from pupils of higher schools in Opava whether they use mostly social networks for their communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Naivert

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOČEK, Lukáš. Sociální sítě jako prostředek komunikace v životě dětí na základních školách. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika