Bc. Klára Votavová

Bakalářská práce

Effect of the EU conditionality on the Macedonian-Albanian relations in the Republic of Macedonia

Effect of the EU conditionality on the Macedonian-Albanian relations in the Republic of Macedonia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kredibilitou kondicionality Evropské unie v Republice Makedonie a jejím dopadem na vztahy mezi Makedonci a Albánci v této zemi. Jejím cílem je konkrétněji popsat, jak vývoj evropského integračního procesu v Makedonii ovlivnil rychlost a míru implementace článků Ohridské rámcové dohody. Dále má ukázat, jak tento proces koreloval s intenzitou násilných incidentů mezi těmito …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the credibility of the EU involvement in the Republic of Macedonia and its effect on the relation between ethnic Macedonians and Albanians in the country. Specifically, it aims to describe how the progress in the country’s integration into the EU influenced the implementation of the Ohrid Framework Agreement. It also shows how the intensity of violent conflicts between …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PhD. Marko Stojić
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií