Mgr. Stanislav Filipčík

Bakalářská práce

LaTeX Thesis Style

LaTeX Thesis Style
Anotace:
Cílem bakalářskě práce je připravit modifikovanou verzi LaTeXové třídy fithesis, která se využívá k sazbě bakalářských a magisterských prací předkládaných na Masarykově univerzitě. Bakalářská práce obsahuje návod, který usnadní studentům použítí LaTeXové třídy.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to provide modified version of fithesis, LaTeX thesis class, used for formatting bachelor and master thesis submitted at Masaryk University. The thesis contains guide to help students with writing thesis using the LaTeX class.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2009
  • Vedoucí: RNDr. David Antoš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Kmuníček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.