Bc. Jiří Tašek

Bakalářská práce

Právní úprava obchodních společností s ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích

Legislation of Limited Companies According to the Law of Business Corporations
Anotace:
Práce je zaměřena na popis nejpodstatnějších změn v právní úpravě společností s ručením omezeným (dále jen SRO), ke kterým došlo v důsledku rekodifikace soukromého práva s účinností od 1. 1. 2014. Cílem práce je analýza a porovnání s předešlou právní úpravou, přináší přehledný a strukturovaný přehled o nové právní úpravě a příklady možných dopadů do praktického života SRO.
Abstract:
The thesis focuses on the description of the most significant changes in the legislation of Limited companies (further LTD), which were the result of the re-codification of the Private Law since 1st January 2014. The aim of this work is the analysis and comparison with the former legislation. Moreover, it presents a clear and structured overview of the new legislation as well as practical examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. David Hozman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní