Bc. Aleš Chrastina

Diplomová práce

Návrh marketingové strategie pro ENERG-SERVIS, a.s.

Marketing Strategy Proposal for ENERG-SERVIS, jsc.
Anotace:
Práce je zaměřena na zhodnocení stávající situace společnosti ENERG-SERVIS, a.s., návrh a tvorbu marketingové strategie, jež má napomoci dosavadnímu marketingovému úsilí společnosti. Pro získávání dat bude využito nástroje hloubkových rozhovorů a pro analýzu dat bude použita metodika SWOT analýzy.
Abstract:
Thesis if focused on evaluation current situation of company ENERG-SERVIS, jsc., design and creation of marketing strategy to support current marketing efforts of company. For acquiring and analysis of data will be used tools of deep interviews and methodology of SWOT Analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Jurek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting