Bc. Jiří Lorenc

Bakalářská práce

Představy pedagoga volného času o jeho možnostech ovlivnění volného času

The Afterschool Educator's Conceptions of the Possibilities to Influence Leisure Time
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je sepsat specifika pedagogiky volného času a zjistit spokojenost studentů s oborem pedagogika volného času a s možnostmi s ním spojené. Základem jsou poznatky z odborné literatury a výzkum uskutečněný v pedagogické škole. Výzkum je prováděn formou nestandardizovaného dotazníku, vytvořeného pro tuto práci. Tento dotazník je podkladem pro vyhodnocení výsledků. Ve své práci …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with listing of the afterschool education specifics in order to determine students´ satisfaction with Afterschool Education as the field of study and its opportunitites or potential. It describes theoretical knowledge and the research carried out at the Faculty of Education. The research is carried out by the means of a non-standardised questionnaire, specially created for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií