Theses 

Představy pedagoga volného času o jeho možnostech ovlivnění volného času – Bc. Jiří Lorenc

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří Lorenc

Bakalářská práce

Představy pedagoga volného času o jeho možnostech ovlivnění volného času

The Afterschool Educator's Conceptions of the Possibilities to Influence Leisure Time

Anotace: Cílem této bakalářské práce je sepsat specifika pedagogiky volného času a zjistit spokojenost studentů s oborem pedagogika volného času a s možnostmi s ním spojené. Základem jsou poznatky z odborné literatury a výzkum uskutečněný v pedagogické škole. Výzkum je prováděn formou nestandardizovaného dotazníku, vytvořeného pro tuto práci. Tento dotazník je podkladem pro vyhodnocení výsledků. Ve své práci charakterizuji náležitosti pedagoga volného času a jeho práce. Uvádím také vymezení a definice volného času.

Abstract: This bachelor thesis deals with listing of the afterschool education specifics in order to determine students´ satisfaction with Afterschool Education as the field of study and its opportunitites or potential. It describes theoretical knowledge and the research carried out at the Faculty of Education. The research is carried out by the means of a non-standardised questionnaire, specially created for the purpose of this thesis. The questionnaire provides material for the evaluation of the results. This thesis reffers to the afterschool educator characteristics and the definition of leisure.

Klíčová slova: pedagog volného času, afterschool educator, volný čas, leisure, sportovní pedagog, sports educator, pedagogika volného času, afterschool education, pedagogický pracovník, educator

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 12:10, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz