Ing. Aleš KRUTINA

Disertační práce

Energetická bilance a optimalizace řízení toků energie

Energy balance and energy flow control optimalization
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku toků energie, na způsoby jejich řízení v distribuční síti prostřednictvím komunikačních sítí a na progresivní technologie v odvětví energetika s jeho specifickými požadavky v oblasti komunikací. Jádro práce se zaměřuje na komunikace po silových vedeních, a to na úrovních nízkého i vysokého napětí. Dále je v práci představen nový systémový koncept komunikace v rámci …více
Abstract:
The thesis deals with energy flows and the ways of the grid controlling. The communication in the grid is the most significant aspect of nowadays. Therefore, the thesis is very focused on the communication aspects and a progressive technology in the meaning of power industry and its specific demands. The core of the thesis deals with the communication over the power lines on the MV and LV level. Moreover …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUTINA, Aleš. Energetická bilance a optimalizace řízení toků energie. Plzeň, 2015. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Doktorský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika

Práce na příbuzné téma