Adéla KOVALOVÁ

Bakalářská práce

Austen vs. Gaskell: mothers and daughters

Austen vs. Gaskell: mothers and daughters
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is a comparison of the two main protagonists of the novels Pride and Prejudice by Jane Austen and North and South by Elizabeth Gaskell. The author will try to discover how the 19th century - in which both novels were published - and its society is reflected in the characters' position and attitudes. The comparison of the two literary characters is based on the insight …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je srovnání hlavních ženských postav románů Pýcha a předsudek Jane Austenové (Elizabeth Bennetová) a Sever a jih Elizabeth Gaskellové (Margaret Haleová) a odhalení toho, jak se doba a společnost 19. století, ve kterém byly oba romány vydány, promítá v jejich chování a postojích. Základ srovnání obou postav tvoří náhled do 19. století, jeho historické události, rozdělení …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVALOVÁ, Adéla. Austen vs. Gaskell: mothers and daughters. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta