Adéla KOVALOVÁ

Bachelor's thesis

Austen vs. Gaskell: mothers and daughters

Austen vs. Gaskell: mothers and daughters
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is a comparison of the two main protagonists of the novels Pride and Prejudice by Jane Austen and North and South by Elizabeth Gaskell. The author will try to discover how the 19th century - in which both novels were published - and its society is reflected in the characters' position and attitudes. The comparison of the two literary characters is based on the insight …more
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je srovnání hlavních ženských postav románů Pýcha a předsudek Jane Austenové (Elizabeth Bennetová) a Sever a jih Elizabeth Gaskellové (Margaret Haleová) a odhalení toho, jak se doba a společnost 19. století, ve kterém byly oba romány vydány, promítá v jejich chování a postojích. Základ srovnání obou postav tvoří náhled do 19. století, jeho historické události, rozdělení …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOVALOVÁ, Adéla. Austen vs. Gaskell: mothers and daughters. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta