Bc. Anděla Trötzmüllerová

Bakalářská práce

Využití metod kritického myšlení v rámci volnočasových aktivit dětí I. stupně ZŠ

The use of methods of critical thinking within leisure activities of primary school children
Anotace:
Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části práce pojednává o kritickém myšlení, přiblížena je zde i informační gramotnost. Dále je rozvedeno téma třífázového modelu E-U-R. Také je zde popsáno jedenáct metod kritického myšlení. V další kapitole teoretické části je rozebráno téma volný čas a volnočasové aktivity. V posledním celku se zabývám hlavními myšlenkami skautingu …více
Abstract:
This bachelor thesis is divided into two main parts. In the theoretical part of the thesis the concept of critical thinking is explained, informational literacy is also approaching. The topic of the three-phase E-U-R model is also discussed. There are also eleven methods of critical thinking described in detail here. In the next part of the theoretical part is analyzed the theme of free time and leisure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Šimková
  • Oponent: Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta