Bc. Jana WALKOVÁ

Diplomová práce

Problematika hodnocení bolesti u dětí

The issue of pain assessment in children
Anotace:
Hlavním cílem bylo zjistit, zda existuje rozdíl v hodnocení bolesti dítětem, rodičem a všeobecnou či dětskou sestrou při zavádění periferního žilního katetru u dětí ve věku 3-11 let. Dotazníkové šetření bylo realizováno (červen až listopad 2019) metodou sběru dat u dětí pomocí Wong-Bakerovy obličejové škály bolesti (WBFS) u předškolních dětí a Vizuální analogové škály (VAS) u dětí mladšího školního …více
Abstract:
The main aim was to find out the existence of the difference in the child's and parent's evaluation of pain and the evaluation of pain when it comes to general or pediatric nurse when applying the peripheral venous catheter on children aged from 3 to 11. The questionnaire survey was realized (from June to November 2019) by using the method of data collecting on children per Wong-Baker's face scale …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WALKOVÁ, Jana. Problematika hodnocení bolesti u dětí. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta