Bc. Jana WALKOVÁ

Master's thesis

Problematika hodnocení bolesti u dětí

The issue of pain assessment in children
Abstract:
Hlavním cílem bylo zjistit, zda existuje rozdíl v hodnocení bolesti dítětem, rodičem a všeobecnou či dětskou sestrou při zavádění periferního žilního katetru u dětí ve věku 3-11 let. Dotazníkové šetření bylo realizováno (červen až listopad 2019) metodou sběru dat u dětí pomocí Wong-Bakerovy obličejové škály bolesti (WBFS) u předškolních dětí a Vizuální analogové škály (VAS) u dětí mladšího školního …more
Abstract:
The main aim was to find out the existence of the difference in the child's and parent's evaluation of pain and the evaluation of pain when it comes to general or pediatric nurse when applying the peripheral venous catheter on children aged from 3 to 11. The questionnaire survey was realized (from June to November 2019) by using the method of data collecting on children per Wong-Baker's face scale …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

WALKOVÁ, Jana. Problematika hodnocení bolesti u dětí. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta