Bc. et Bc. Veronika Kusá

Diplomová práce

Kino bez popcornu. Současná dramaturgie městských kin v konkurenci multiplexů

A cinema without popcorn. Contemporary dramaturgy of municipal cinemas in the competition with multiplex
Anotace:
Práce se zabývá současnou dramaturgií městských kin. Sleduje vývoj sítě českých kin od roku 1989 a reflektuje jevy, které se podílely na jejím formování, zejména příchod multiplexů a digitalizace. Definuje pojem dramaturgie, popisuje základní dramaturgické postupy a aplikuje je na specifické prostředí kin. Vymezuje faktory, které se podílejí na tvorbě dramaturgického plánu. Popisuje možnosti současné …více
Abstract:
The work deals with contemporary dramaturgy of municipal cinemas. It follows the development of the network of Czech cinema since 1989 and reflects the phenomena that contributed to its formation, especially multiplexes and digitization. The work defines the concept of dramaturgy, describes the basic dramaturgical practices and applies them to the specific cinema setting. It identifies factors that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.