Bc. Magdaléna KRAYZLOVÁ

Diplomová práce

Vliv maximálního aerobního výkonu na anaerobní předpoklady sportovce

The effect of the maximal aerobic power on the anaerobic prerequisite of athletes
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo popsat vzájemné interakce mezi aerobním a anaerobním výkonem. Studie se zúčastnilo 16 sportovců - 8 vytrvalostních sportovců (22.13 ? 2.47 let) a 8 sprinterů (22.88 ? 3.52 let). Ke zjištění závislosti mezi aerobním a anaerobním výkonem byl použit stupňovaný zátěžový test (GXT), kterým byla měřena aerobní zdatnost (VO2max), a dva motorické testy (Bosco test 30 s a maximální …více
Abstract:
The aim of this master thesis was to describe the interaction between aerobic and anaerobic performance. 16 athletes - 8 endurance athletes (22.13 ? 2.47 years) and 8 sprinters athletes (22.88 ? 3.52 years) participated of this study. To detect of dependent between aerobic and anaerobic performance it was used a graded exercise test (GXT) which was measure by aerobic fitness (VO2max) and two motor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAYZLOVÁ, Magdaléna. Vliv maximálního aerobního výkonu na anaerobní předpoklady sportovce. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta