Bc. Lucie Fehérová

Master's thesis

Specifika revitalizace brownfieldu v periferním regionu

The specifics of brownfield revitalization in a peripheral region
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou brownfieldů v České republice. Teoretická část je věnována definici pojmů v oblasti brownfieldů a analýze strategických a rozvojových dokumentů k dané problematice. Na ní navazuje praktická část, která se zabývá detailní analýzou brownfieldů ve vybraném periferním regionu. Vymezuje pojem periferní region a zkoumá úspěšné projekty v těchto regionech. Dále již …viac
Abstract:
This thesis deals with the issue of brownfields in the Czech Republic. The theoretical part is devoted to the definition of terms in the area of brownfields and the analysis of strategic and development documents on the issue. This is followed by a practical part, which deals with a detailed analysis of a brownfield in a selected peripheral region. It defines the concept of a peripheral region and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedúci: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS