Theses 

Ochrana dat proti zneužití při přenosu a záznamu mobilními prostředky. – Ing. Jiří STRAKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Ing. Jiří STRAKA

Diplomová práce

Ochrana dat proti zneužití při přenosu a záznamu mobilními prostředky.

Data protection against abuse during transmission and recording by mobile devices.

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení dat proti zneužití při jejich přenosu a záznamu mobilními zařízeními. V diplomové práci jsou popsány metody šifrování dat, zabezpečení bezdrátových sítí a další metody vedoucí k bezpečnému přenosu dat. Dále je zde uveden návrh řešení a realizace zabezpečené komunikace mobilních zařízení v prostředí skladů.

Abstract: This work is concerned with dilemma of securing data against abuse during their transmission and record by mobile devices. In this diploma thesis are described methods of data ciphering, wireless network security and other methods, which are necessary for secure data transmission. Next here is mentioned the design of solution and realization of secured mobile devices communication in storage area environment.

Klíčová slova: Smartphone, symetrické a asymetrické šifrování, DES, 3DES, MD5, čárový kód, IPSec, Wifi

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2007
  • Identifikátor: 6463

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. Ing. Karel Vlček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 05. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=6463 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

STRAKA, Jiří. Ochrana dat proti zneužití při přenosu a záznamu mobilními prostředky.. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:44, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz