Theses 

Interpersonální závislost a potřeba sounáležitosti ve vztahu k užívání konopných drog v mladé dospělosti – Bc. Karolína Popelková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Karolína Popelková

Bakalářská práce

Interpersonální závislost a potřeba sounáležitosti ve vztahu k užívání konopných drog v mladé dospělosti

The relationship of interpersonal dependency, need to belong and cannabis use among young adults

Anotace: Cílem prezentované studie je objasnit vztah mezi potřebou sounáležitosti a interpersonální závislostí k užívání konopných drog v mladé dospělosti. Dále práce zhodnocuje motivy k užívání konopných drog v tomto období, jejich odlišnosti mezi rekreačními a chronickými uživateli. Zachycuje i vzory užívání konopných drog v období vynořující se dospělosti. Výzkumu se zúčastnilo 590 respondentů. Potřeba sounáležitosti, interpersonální závislost a motivy k užívání marihuany byly měřeny standardizovanými dotazníky. Užívání konopných látek bylo zjišťováno metodou Cannabis Abuse Screening Test. Souvislosti mezi těmito konstrukty byly sledovány při kontrole dalších relevantních proměnných (pohlaví, věk, věk prvního užití marihuany, užívání marihuany vrstevníky a užívání dalších látek). Z výsledků vyplývá, že potřeba sounáležitosti ani jednotlivé typy interpersonální závislosti (dysfunkční detachement, destruktivní závislost, zdravá závislost) významně nepredikují intenzivní užívání marihuany. Z hlediska motivů pouze sociální a rutinní motivy významně přispívají k vysvětlení intenzivního užívání marihuany. Respondenti, kteří sami sebe vnímají jako někoho mezi dospívajícím a dospělým, se neliší v intenzitě užívání marihuany oproti těm, kteří sebe samotné vnímají jako dospělé.

Abstract: This research aims to examine the relationship between the need to belong and interpersonal dependency to cannabis abuse among young adult. It also examines the marijuana motives and it´s relation to recreational and chronical cannabis abuse. It aims to show the patterns of cannabis abuse among emerging adults. Participants (N = 590) completed survey assessing their interpersonal dependency, need to belong, marijuana motives and cannabis abuse test. There were also items about gender, age, age of abuse onset, peer use of cannabis and use of other substances (alcohol, heroin, amphetamines etc.). The results of the study indicates that interpersonal dependency (dysfunctional detachment, destructive overdependence and healthy dependency) are not significant predictors of cannabis abuse. Only routine and social motives were significant predictors of cannabis abuse. There is no difference in cannabis abuse in emerging adults and young adults.

Klíčová slova: užívání marihuany, rizikové chování, interpersonální závislost, potřeba sounáležitosti, motivy k užívání marihuany, mladá dospělost, vynořující se dospělost cannabis abuse, marijuana abuse, risky behaviour, interpersonal dependency, need to belong, marijuana motives, young adulthood, emerging adulthood

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Černý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz