Bc. Karolína Popelková

Bachelor's thesis

Interpersonální závislost a potřeba sounáležitosti ve vztahu k užívání konopných drog v mladé dospělosti

The relationship of interpersonal dependency, need to belong and cannabis use among young adults
Abstract:
Cílem prezentované studie je objasnit vztah mezi potřebou sounáležitosti a interpersonální závislostí k užívání konopných drog v mladé dospělosti. Dále práce zhodnocuje motivy k užívání konopných drog v tomto období, jejich odlišnosti mezi rekreačními a chronickými uživateli. Zachycuje i vzory užívání konopných drog v období vynořující se dospělosti. Výzkumu se zúčastnilo 590 respondentů. Potřeba sounáležitosti …more
Abstract:
This research aims to examine the relationship between the need to belong and interpersonal dependency to cannabis abuse among young adult. It also examines the marijuana motives and it´s relation to recreational and chronical cannabis abuse. It aims to show the patterns of cannabis abuse among emerging adults. Participants (N = 590) completed survey assessing their interpersonal dependency, need to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Černý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií