Bc. Michal Kopeček, BA

Diplomová práce

Statistické modelování a hodnocení ekonomických ukazatelů a činnosti organizace

Statistical Modeling and Evaluation of Economical Indicators and Working of Organization
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení ekonomické situace pomocí statistického modelování ekonomických ukazatelů. Začátek práce je věnovaný finanční analýze jednotlivých ekonomických ukazatelů. Jednotlivé ukazatele jsou následně převedeny do grafů časových řad a pomocí regresní analýzy jsou vyrovnány zkoumané hodnoty. Z výsledků je provedena analýza a predikce vývoje. V závěru práce jsou jednotlivé …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on a review of economic situation by statistical modelling of economic indicators. At the beginning of this work is financial analysis of economic indicators. Individual indicators are transfer to graphs of time series and with help of regression analysis are equalized researched values. From results is made analysis and prediction of progress. At the end these indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Oponent: Ing. Leona Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting