Bc. Michal ŠAJÁNEK

Diplomová práce

Postavení Policie ČR a obecní policie

The position of the Police of the Czech Republic and the Municipal Police
Anotace:
Diplomová práce se zabývá historií policie, vymezením Policie České republiky a obecní policie z hlediska jejich organizace a řízení a současně také z hlediska jejich oprávnění a povinností. Dále se práce věnuje vymezením a vysvětlením pojmu "community policing", spoluprací mez Policií České republiky, obecní policií a obcí, kdy k tomuto jsou v práci zmíněny také koordinační dohody a v neposlední řadě …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the history of the police, the definition of the Police of the Czech Republic and the municipal police from the point of view of their organization and management, as well as from the point of view of their authority and duties. Furthermore, the work is dedicated to the definition and explanation of the concept of "community policing", the cooperation between the Police …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAJÁNEK, Michal. Postavení Policie ČR a obecní policie. Plzeň, 2022. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/