Bc. Miroslav Guričan

Diplomová práce

Specifika životního cyklu vývoje CEP aplikací

Specifics of CEP applications development life-cycle
Abstract:
This thesis introduces and defines complex event processing - CEP. It introduces its context in data processing software. Basic concepts and features of platforms implementing it are discussed as well. Service systems are used as tool that supports relationship between client and provider of CEP application. Life-cycle of CEP application with emphasis on CEP specific parts of application and relationship …více
Abstract:
V tejto práci je predstavené a definované komplexné spracovanie udalostí – CEP, je zaradený ho do kontextu súčasného softvéru pre spracovanie dát. Sú rozobrané základné koncepty a vlastnosti platforiem, ktoré ho podporujú. Práca predstavuje servisné systémy ako nástroj pre podporu vývoja CEP aplikácií. Popisuje životný cyklus CEP aplikácie s dôrazom na dodávky jeho špecifických častí a spolupráce medzi …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Michal Oškera
  • Oponent: Mgr. Filip Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky