Ing. Pavel Chlup

Diplomová práce

Experimentální měření diskriminace na trhu práce

Experimental Measurement of Labor Market Discrimination
Anotace:
V dnešní době jsou stále diskutovaným tématem národnostní menšiny. Nejpočetnější národnostní menšinou v České republice jsou Romové, jejichž integrace do společnosti mnohdy selhává. V práci se zaměříme na jejich možnosti na trhu práce. Mají stejné podmínky jako zbytek populace nebo jsou jejich šance na získání pracovního místa nižší? Cílem práce je odpovědět na tuto otázku s využitím experimentu na …více
Abstract:
Issue of minority discrimination is still actual. The most numerous ethnic minority in the Czech Republic are Roma, whose integration into society often fails. We will focus on their labor market opportunities. Do they have the same conditions as the rest of the population or are their chances of getting a job lower? The aim of the thesis is to answer this question using the labor market experiment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta