Markéta Šimková

Bakalářská práce

Návrat na trh práce po mateřské, rodičovské a otcovské dovolené

Return to the labor market after maternity, parental and paternity leave
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problémem při návratu žen a mužů na trh práce po skončení mateřské a rodičovské dovolené, vymezení a definování těchto pojmů, porovnání délky doby strávené na mateřské a rodičovské dovolené v České republice s některými vybranými státy Evropské Unie, instituce zabývající se péčí o nezletilé děti v případě, kdy rodiče jsou v zaměstnání. Při psaní byla použita rešerše …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem of women and men returning to the labor market after maternity and parental leave, defining these terms, comparing the length of time spent on maternity and parental leave in the Czech Republic with some selected countries of the European Union, institutions dealing with the care of minors children when their parents are employed. A search of professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku