Bc. Aneta Babirádová

Bakalářská práce

Vymáhání pohledávek v logistické firmě TB Trans, s.r.o.

The recovery of claims in logistics company TB Trans, s.r.o.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vymáhání pohledávek v logistické společnosti TB Trans, s.r.o. V teoretické části práce je objasněn pojem slova pohledávka a její rozlišení pomocí různých pohledů. Následně uvádí problematiku zajištění pohledávky a formy zániku. V závěru teoretické části jsou vytyčené odlišné způsoby vymáhání pohledávek. Praktická část práce poskytuje přehled o zkoumané společnosti …více
Abstract:
This thesis analyzes the recovery of claims in the logistics company Trans TB, s.r.o. The theoretical part explains the term of word claim and its resolution through different views. After that shows the problems of debt security and forms of theirs ending. In the end of the teoretical part there are different ways of recovery of claims. The practical part of the thesis provides an overview of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní