Bc. Aneta Babirádová

Bachelor's thesis

Vymáhání pohledávek v logistické firmě TB Trans, s.r.o.

The recovery of claims in logistics company TB Trans, s.r.o.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vymáhání pohledávek v logistické společnosti TB Trans, s.r.o. V teoretické části práce je objasněn pojem slova pohledávka a její rozlišení pomocí různých pohledů. Následně uvádí problematiku zajištění pohledávky a formy zániku. V závěru teoretické části jsou vytyčené odlišné způsoby vymáhání pohledávek. Praktická část práce poskytuje přehled o zkoumané společnosti …more
Abstract:
This thesis analyzes the recovery of claims in the logistics company Trans TB, s.r.o. The theoretical part explains the term of word claim and its resolution through different views. After that shows the problems of debt security and forms of theirs ending. In the end of the teoretical part there are different ways of recovery of claims. The practical part of the thesis provides an overview of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní