Bc. Vítězslav Mužík

Diplomová práce

Co si myslí studenti sociální politiky a sociální práce o studiu sociální politiky a sociální práce

The Social Politics and Social Work students' opinions on study of Social Politics and Social Work
Anotace:
Anotace Název práce: Co si myslí studenti sociální politiky a sociální práce o studiu sociální politiky a sociální práce. Autor: Bc. Vítězslav Mužík Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Žižlavský. Ph.D Počet slov základního textu: 21 846 Tématem diplomové práce je zodpovědět její hlavní výzkumnou otázku: „Co si myslí studenti magisterského navazujícího kombinovaného studia sociální politiky a sociální …více
Abstract:
Annotation Title: The social politics and social work students' opinions on study of social politics and social work. Writer: Bc. Vítězslav Mužík Thesis chief: Mgr. Martin Žižlavský. Ph.D Words number of the basic text: 21 846 The task of the thesis is to answer the main investigative question: „What the students of the master combined study programme of the social policy and social work, Personal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií