Eva MÜNSTEROVÁ

Bakalářská práce

Imobilizace po lumbální punkci jako prevence vzniku postpunkčního syndromu

Immobilization after Lumbar Puncture as a Prevention of Postdural Puncture Syndrome
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo analyzovat stávající důkazy o imobilizaci po lumbální punkci jako prevenci vzniku postpunkčního syndromu. Metodika: Práce má charakter projektu praxe založené na důkazech. Po stanovení klinické otázky v PICO modelu byly vyhledávány odborné studie v elektronických databázích PubMed, The Cochrane Library, Cochrane Database of Systematic Reviews, Nursing+ Best Evidence …více
Abstract:
Aim: The aim of this bachelor thesis is an analysis of current evidences regarding immobilization after lumbar puncture as the prevention of post-dural-puncture headache. Method: This thesis is designed as a project on the basis of evidence-based practise. After determination of clinical question in the PICO model the special studies were searched in electronic databases such as PubMed, The Cochrane …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
Zveřejnit od: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÜNSTEROVÁ, Eva. Imobilizace po lumbální punkci jako prevence vzniku postpunkčního syndromu. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta