Pavla FIALOVÁ

Diplomová práce

In-Yer-Face Theater:Sarah Kane

In-Yer-Face Theater:Sarah Kane
Abstract:
This diploma thesis is devoted to the work of Sarah Kane. Sarah Kane represented British drama of the 1990?s, which was distinguished by violence, cruelty and vulgar language on stage. This dramatic movement is sometimes called in-yer-face theatre. The thesis introduces the term in-yer-face theatre, the personage of Sarah Kane and it analyzes three of her plays. Its objective is to find out whether …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá životem a dílem britské dramatičky Sarah Kane. Kane patří k hlavním představitelům britského dramatu devadesátých let dvacátého století, které se vyznačuje násilím, nahotou a vulgárním jazykem. Tento dramatický směr se někdy nazývá in-yer-face theatre. V této práci bude nejprve definován pojem in-yer-face theatre, poté se představí osobnost Sarah Kane, a na její dílo …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Anna Kinovičová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALOVÁ, Pavla. In-Yer-Face Theater:Sarah Kane. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství cizích jazyků pro základní školy - anglický jazyk