Mgr. Dana Holomková

Diplomová práce

Využití přírodnin jako didaktické pomůcky napříč předměty 1. stupně ZŠ

The use of natural objects as teaching aids in all subjects of primary education
Anotace:
Tato diplomová práce ,,Využití přírodnin jako didaktické pomůcky napříč předměty 1.stupně ZŠ“ se zabývá využitím přírodního materiálu ve výuce. Práce se snaží poskytnou učitelům 1. stupně ZŠ inspiraci, jak je možné používat různé přírodniny v jednotlivých vyučovacích předmětech. Přírodní materiál je snadno dostupný a levný. Ve výuce se stává oblíbenou a názornou pomůckou. Žáci se také mohou při práci …více
Abstract:
The Thesis „ The use of natural objects as teaching aids in all subjects of primary education“ is focused on usage of natural objects in education. The thesis provides to the teachers of primary schools inspiration how to use variety of natural objects in different subjects. The Natural material is easily accessible and cheap. Nowadays this kind of approach is becoming very popular during the education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iva Frýzová
  • Oponent: Mgr. Kateřina Ševčíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta