Theses 

Evaluace role francouzského předsednictví Evropské unie na vytvoření Unie pro Středomoří – Bc. Jan Zapletal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Zapletal

Diplomová práce

Evaluace role francouzského předsednictví Evropské unie na vytvoření Unie pro Středomoří

Evaluation of the Role of French Presidency of European Union on Creation of The Union for the Mediterranean

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou francouzského předsednictví z druhé poloviny roku 2008. Zaměřuje se na problematiku vytváření Unie pro Středomoří, která vznikla proměnou původního francouzského návrhu na vytvoření Středomořské unie. Francie hraje v tomto regionu dlouhodobě významnou roli a proto je v práci provedena také reflexe tradičního francouzského působení v tomto regionu. V práci jsou pak následně zhodnoceny výsledky francouzského úsilí a zhodnocení jejího předsednictví s důrazem na agendu Unie pro Středomoří a prosazování jejich národních zájmů.

Abstract: This thesis deals with the French Presidency of the European Union from the second half of the year 2008. It focuses on the process of creating of the Union for the Mediterranean, which was the created by transformation of the former French proposal for The Mediterranean union. France in the long term posses a big influence in this region so this thesis also includes a section reflecting French presence in this region. The thesis subsequently evaluates the results of the French efforts during its presidency with an emphasis on the agenda of the Union for the Mediterranean and pushing forward the French national interests.

Klíčová slova: Francouzské Předsednictví, French Presidency, Konstruktivismus, Constructivism, Středomoří, Mediterranean, Sarkozy, Pařížská Deklarace, Paris Declaration, Unie pro Středomoří, Union for the Mediterranean

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz