Theses 

Populismus a euroskepticismus pravicových stran ve středovýchodní Evropě - komparace – Filip VALENTA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Filip VALENTA

Bakalářská práce

Populismus a euroskepticismus pravicových stran ve středovýchodní Evropě - komparace

Populism and euroscepticism of right-wing political parties in Middle Eastern Europe - comparison

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na fenomén populismu a euroskepticismu ve středovýchodní Evropě. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry jsou vybrané pravicové strany populistické a euroskeptické. Vybral jsem si strany z České republiky, Maďarska a Polské republiky. Konkrétně se jedná o Občanskou demokratickou stranu z České republiky, Svaz mladých demokratů z Maďarska a Právo a spravedlnost z Polské republiky. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část je zaměřena na teoretické vymezení pojmu populismu. Druhá část se věnuje teoretickému vymezení a definování pojmu euroskepticismu. Třetí část je rozdělena do tří částí, přičemž každá část se věnuje jedné z vybraných politických stran. Poslední část se pak zabývá srovnáním charakteristik populismu a euroskepticismu vybraných pravicových stran.

Abstract: This thesis is focused on the phenomenon of populism and Euroscepticism in Central and Eastern Europe. My goal was to find out to what extent are my chosen right-wing populist and eurosceptic parties.I chose the side of the Czech Republic, Hungary and Poland. Specifically, the Civic Democratic Party of the Czech Republic, the Union of Young Democrats of Hungary and Law and Justice of the Republic of Poland. The thesis is divided into four parts. The first part focused on the theoretical definition of the concept of and manifestations of populism. The second part is devoted to the theoretical description and definition of the concept of euroscepticism. The third chapter is divided into three parts. Each part of the third chapter is devoted to one of the selected right-wing parties, where I try to describe the party programs and to set them in the characteristics of populism and euroscepticism. Finally, work in the last part deals with the comparison of the characteristics of populism and euroscepticism in selected right-wing parties.

Klíčová slova: Populismus, Euroskepticismus, pravicové strany, středovýchodní Evropa, ODS, PiS, Fidesz, komparace, Evropská unie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=55949 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

VALENTA, Filip. Populismus a euroskepticismus pravicových stran ve středovýchodní Evropě - komparace. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:27, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz