Bc. Pavla Jančářová

Diplomová práce

Využití e-learningu při výuce programů MS Office na ZŠ

Use of e-learning in teaching programs, MS Office Primary School
Anotace:
Tématem této diplomové práce je zejména nalezení využití obecných metod aplikace e-learningu do vyučování na základní škole a aplikace těchto metod, zejména v informatice, kde můžeme nalézt velmi rozmanitý zdroj vyučovacích materiálů a postupů. Práce se snaží představit nejen vlastní učební oporu tohoto předmětu, ale na základě této učební opory a zkušeností při její tvorbě také nalézt obecné principy …více
Abstract:
This final thesis attempts to discover ways how to integrate the general e-learning methods into the standard educational process in primary schools and how to apply these methods in the subject of Practical activities, which represents a varied source of educational materials and procedures. This work seeks to introduce not only my own educational material for this subject, but based on this educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy