Petr Mayer

Bakalářská práce

Využití potenciálu „nejcennější části“ CHKO České středohoří v rámci udržitelného rozvoje

Utilizing the Potential of the Most Valuable Part of the České středohoří Protected Land Area in the Framework of Sustainable Development
Anotace:
Cílem této práce je definovat jednotlivé zátěže v CHKO České středohoří a nalézt možná řešení, která je zcela omezí nebo jejich následky alespoň zmírní. V první části práce uvádím základní údaje o území, v další kapitole jeho současné problémy. Dále popisuji významná místa, která stojí za to navštívit. V závěru své práce se zabývám možným využitím potenciálu této oblasti - při realizaci nastíněných …více
Abstract:
This thesis is aimed to defining particular burdens in the Protected landscape area of the Bohemian central Mountains and to looking for possible solutions which could completely limit these burdens or mitigate their effects. The first part summarizes basic data on the area; the following one describes current problems. The author also depicts places of importance, worth to be visited. The final part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Jiří Beránek
  • Oponent: Ingrid Bejšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus